Η εταιρία Β.ΑΤΤΙΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών, τεχνικής & συμβουλευτικής υποστήριξης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.

Βρείτε μας
  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 9, ΤΚ 11743, Αθήνα
Email

Info@attisconsulting.gr

Τηλέφωνα

+30 210 3225498

+30 210 3225726

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

  • 28 Ιανουαρίου, 2021
  • 1130 Views

Η ΑΤΤΙΣ επιλέχθηκε ως τοπικός συνεργάτης στην Ελλάδα από την Παγκόσμια Τράπεζα (Word Bank Group) σε θέματα του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Το 2016 η ΑΤΤΙΣ συνέβαλε στην εκπόνηση της ετήσιας μελέτης της Τράπεζας με  θέμα “ENABLING THE BUSINESS OF AGRICULTURE 2016-COMPARING REGULATORY GOOD PRACTICES”.

Η μελέτη αφορά στην καταγραφή των επιχειρηματικών πρακτικών σε θέματα εμπορίου/εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και την νομοθεσία που εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΑΤΤΙΣ συνέβαλε στην καταγραφή αυτών των πρακτικών στην Ελλάδα και τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαικής Νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο.